Vuggestuen Nordvænget

Kalender

Velkommen til vuggestuen Nordvængets webside. Her kan du læse om vores hus, værdier og dagligdag. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at ringe til os på 72 35 84 00. Her er vores tilsynsrapport.

Børnemiljøvurdering


Børnemiljøvurderingen, undersøger det psykiske, fysiske og det æstetiske børnemiljø i det enkelte dagtilbud. Alle dagtilbud skal udarbejde en skriftlig børnemiljøvurdering mindst hvert tredie år. En børnemiljøvurdering er et redskab, som bruges til at kortlægge, vurderer og udvikle børnemiljøet.
Børnemiljøet skal vurderes i et børneperspektiv og i det omfang det er muligt, skal børnenes egne oplevelser af børnemiljøet inddrages i børnemiljøvurderingen. Dette betyder, at vi som voksne må forsøge at sætte os i børnenes sted eller indhente viden direkte fra børnene.

Børnemiljøvurderingen skal indeholde følgende faser:
1. kortlægning af institutionens fysiske, psykiske og æstetiske (børne)miljø
2. En beskrivelse og en vurdering af eventuelle børnemiljøproblemer og indsatsområder.
3. En handlingsplan.

I områdeinstitution Nordvest har vi i 2015 brugt de arbejdsredskaber der findes på dagtilbudstermometeret.

Nordvængets BMV:
I Nordvænget har personalet på hver stue kigget på børnemiljøet og udfyldt et refleksionsskema.
Disse 4 skemaer er efterfølgende tastet ind i børnetermometret.

På baggrund af besvarelserne har vi fået en rapport, som har dannet grundlag for vurdering af børnemiljøet samt handleplan.

Nordvængets handleplan