Vuggestuen Nordvænget

Kalender

Velkommen til vuggestuen Nordvængets webside. Her kan du læse om vores hus, værdier og dagligdag. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at ringe til os på 72 35 84 00. Her er vores tilsynsrapport.

Medlemmer


Nordvængets vuggestue har en bestyrelse, der består af op til 6 forældrerepræsentanter, to medarbejderrepræsentanter samt Nordvængets leder.


Bestyrelsesmøder: Der afholdes 4-5 møder om året. Bestyrelsen udøver sin virksomhed indenfor de mål og rammer, der er fastsat af Furesø byråd. Bestyrelsen bliver inddraget i udarbejdelsen af de pædagogiske læreplaner samt i fastsættelse af principper for ex dagtilbuddets arbejde efter indstilling fra dagtilbudslederen. Herudover arbejdes der med årets gang, hverdagen i Nordvænget, arrangementer i Nordvænget samt evt. spørgsmål fra forældrene. Referater fra bestyrelsens møder er tilgængelige via hjemmesiden. 

Valg til bestyrelsen: Forældrerepræsentanterne til bestyrelsen vælges på det årlige forældremøde i maj (om muligt gerne en rep. fra hver stue) Valgperioden påbegyndes umiddelbart efter valget og løber indtil nyt valg har fundet sted eller forældrerepræsentantens barn går ud af Nordvænget (dog højst 2 år ad gangen). Blandt de valgte repræsentanter vælges en bestyrelsesformand samt en samrådsrepræsemtant.

Forældrerepræsentanter i bestyrelsen 2019/2020:

Michael Maimann, far til Oliver på st. 3. Mail: m.maimann@outlook.com (bestyrelsesformand)

Ditte Marie Bruun, mor til Sofie på st. 1. Mail: dmbruun@gmail.com

Nicolai Høier, far til Mads på st. 3. Mail: hoier@hotmail.com

Louise S. Trip, mor til Ida på st. 1. Mail: louisetrip@gmail.com

Charlotte Skriver, mor til Mads på st. 4. Mail: charlotteskriver@gmail.com